Wydarzenia 2015/16


II półrocze


Czerwiec

W czerwcu p. Małgorzata Skuza wspólnie z
p. Małgorzatą Malik przygotowała młodzież do występu podczas festiwalu "Muzyką do nieba". Mięliśmy też ogromną przyjemność wystąpienia z koncertem pt. "Kropla życia" w MCK podczas obchodów Święta Krwiodawców. W czerwcu również, wzięto udział w przygotowaniu festynu szkolnego. Koniec miesiąca to w pracy biblioteki przede wszystkim zakup nagród książkowych, , sprawozdawczość, statystyka czytelnicza, kiermasz podręczników używanych. Udało się też zorganizować wyjście na musical "Art factory"


Maj

W maju p. Małgorzata Skuza wspólnie z nauczycielami j. polskiego oraz
j. angielskiego zorganizowała "Tydzień kultury. Tydzień bibliotek.", który w tym roku przebiegał pod hasłem - Fantastyka górą. W ramach tej imprezy zorganizowano spotkanie autorskie, konkurs ze znajomości lektur, konkurs na opowiadanie fantastyczne, wizytę w szkole Teatru Doraźnego. Udało się też przeprowadzić Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej w MCK. Na terenie miasta młodzież współpracująca z
p. Małgorzatą Skuzą prezentowała swoje umiejętności podczas Nocy Muzeów, koncertu szant "Gdzie ta keja" oraz podczas uroczystych Święta Konstytucji 3 Maja. Pod koniec miesiąca p. Małgorzata Skuza uczestniczyła w szkoleniu na temat "otwartych zasobów internetowych w pracy biblioteki szkolnej.


Kwiecień

W ciągu całego miesiąca biblioteka czynnie włączała się w promocję szkoły. Udało się nakręcić Lipdup oraz piosenkę promującą szkołę, śpiewaną przez absolwentki, nagraną w studio w Szydłowcu. Wszystkie filmy dostępne są na naszym kanale na Youtube.
W kwietniu odbyły się też spotkania z rodzicami i uczniami skarżyskich szkół podstawowych. Wspólnie z p. Małgorzatą Malik i p. Małgorzatą Pisarek zrealizowano projekt "Tak Polska się zaczęła", a z p. Anną Chojnacką spektakl "Nieobecni". Koniec miesiąca to przygotowanie koncertu pt. "Muzyczna migawka z życia" dla p. Janusza Buczkowskiego zaprezentowanego w MCK.


Marzec

W tym miesiącu p. Małgorzata Skuza zajęła sią pracami typowo bibliotecznymi związanymi z selekcja księgozbioru i wprowadzaniem nowych książek do inwentarza. Wspólnie z Samorządem Uczniowski rozpoczęto działania związane z promocją szkoły. Zajęto się też uzupełnianiem szkolnej strony internetowej


Luty 

Praca w II semestrze rozpoczęła się od przygotowania występu artystycznego z okazji wręczenia Listów gratulacyjnych rodzicom uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki nauczania. Kolejnym przedsięwzięciem było przygotowanie występu zaprezentowanego podczas obchodów upamiętniąjących mord na Borze. W lutym przygotowano również, dla mieszkańców miasta występ z okazji Krajowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Dwa ostanie projekty zrealizowano we współpracy z absolwentami szkoły.


I półrocze


Styczeń

Zakończono selekcję przejętego księgozbioru i rozpoczętego inwentaryzację zbiorów bibliotecznych. Małgorzata Skuza wspólnie z p.D. Juszczyk i J. Karkowską – Mańko włączyła się w przygotowanie występu artystycznego z okazji  Dnia Babci i Dziadka zorganizowanego w MCK dla seniorów z Klubu „Złota Przystań”.


Grudzień

Oprócz codziennych prac bibliotecznych p. Małgosia Skuza zajęła się przygotowaniem wspólnie z Samorządem Uczniowskim i p. Joanna Karlkoiwską – Mańko i Grażyną Gładyś akcji „Zapal światło Wolności”, która odbyła się w Miejskim Centrum Kultury. W akcji wzięli również udział p. Krzysztof Myszka i Andrzej Brzeziński, sekretarz miasta Agnieszka Winiarska, przewodniczący Rady Miasta Leszek Golik. Wspólnie z prezydentem miasta odpaliliśmy również w tym roku choinkę przed Dworcem PKP śpiewając razem z mieszkańcami miasta kolędy. Przygotowano również uczniów do I Festiwalu Piosenki Magicznej, który odbył się w Zespole Szkół Ekonomicznych. Zgłosiliśmy do konkursu 6 piosenek. Wyróżnienie zdobył Maks Pandyra, 3 miejsce Natalia Depo. Na terenie szkoły wspólnie z SU zorganizowano Mikołajki a z p. K. Wścisłowicz, p. I. Kotarską, p. A. Fusik i J. Karkowską - Mańko konkurs na ozdobę bożonarodzeniową. Nagrody wręczono podczas spotkania opłatkowego z udziałem Biskupa Pomocniczego Diecezji Radomskiej - Adama Odzimka.


Listopad

W listopadzie oprócz prac związanych z selekcją przejętego księgozbioru i opracowaniem nowych książek, bibliotekarka pani Małgosia Skuza wspólnie z panią Małgorzatą Malik przygotowały młodzież do występu podczas Skarżyskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Zgłoszono do konkursu trzy  piosenki. „Miasto” w wykonaniu Dominiki, „Zbroja” w wykonaniu zespołu w składzie: Krystian szczygieł – śpiew, Natalia Depo – gitara, Aleks Ghadouhn – pianino oraz Jnga Kasińska – „Niezłomni”. To ostanie wykonanie spodobało się Jury i Inga zajęła 3 miejsce w kategorii Open.  Listopad to również zorganizowanie wspólnie z polonistami i p. Joanna Karlikowska – Mańko II Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy Patriotycznej, który w tym roku odbył się w MCK i cieszył się bardzo dużą popularnością oraz Festiwalu Fredry. Na terenie szkoły wspólnie z nauczycielami j. angielskiego w ramach poznawania kultur innych narodów zorganizowano Hallween, podczas którego wybrano najciekawsze przebrania i wręczono Karnet Nieprzygotowań. Małgorzata Skuza uczestniczyła również w szkoleniu, które odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym i dotyczyło gry "Oil city - galicyjska gorączka czarnego złota"


Październik

W październiku przeprowadzono wybory do samorządu Uczniowskiego oraz do Młodzieżowej Rady Miasta. Oprócz tych działań pani Małgosia Skuza włączyła się w organizację uroczystych obchodów Dnia Patrona, które odbyły się w Miejskim Centrum Kultury i miał formę spektaklu muzyczno - multimedialnego. Wspólnie z uczniami i absolwentami przygotowano również program artystyczny zaprezentowany podczas Powiatowych Obchodów Święta Edukacji Narodowej również w MCK, Dnia Seniora oraz Kawiarni Literackiej w trakcie spotkania poetyckiego.


Wrzesień

Włączyliśmy się do akcji Narodowe Czytanie Lalki zorganizowanej przy współpracy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej. Kolejna uroczystość to poświecenie tablicy upamiętniającej gen. Antoniego Hedę – Szarego, która miała miejsce na Cmentarzu na Pogorzałym. Młodzież naszej szkoły przygotowała z tej okazji program artystyczny. Kolejny program artystyczny mięliśmy okazję zaprezentować w MCK z okazji 60 – lecia Miejskiej Komunikacji Samochodowej.