Projekty i programy 2012/13


Akademia Geniusza edycja II (trzecie spotkanie)Dnia 15 maja 2013 roku odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Akademii Geniusza”. Tym razem gościliśmy w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu przy ulicy Młyńskiej. Młodzież gimnazjalna poznała nie tylko budynek seminarium, ale również tajniki życia alumnów i kleryków. Naszym przewodnikiem był student piątego roku kapłaństwa, alumn Marcin Dobek.


Akademia Geniusza II edycja (drugie spotkanie)Nie zważajac na zimową aurę, środowego popołudnia, niezłomni studenci Akademii Geniusza - uczniowie naszego gimnazjum byli tym razem honorowymi gośćmi radomskiego Radia Eska. W profesjonalnym gronie dziennikarzy odkrywali tajniki mediów. Z wypiekami na twarzy, pokonujac ogromna tremę, próbowali własnych sił w roli radiowców. Każdy przeszedł "chrzest bojowy" podczas swojego debiutanckiego nagrania. Nastepnie w sposób zabawowy dowiedzieli się od pana Wojtka jaka była historia i praca radia oraz obejrzeli studio nagraniowe. Na koniec wszyscy otrzymali pamiatkowe teczki z logiem Radia Eska. Udaną wycieczkę zakończyła oczywiście wizyta w KFC.


Akademia geniusza II edycja (pierwsze spotkanie)


        13.02.2013r. w ramach Akademii Geniusza, w Wyższej Szkole Naukowej i Tecznicznej w Radomiu odbyły się już po raz kolejny zajęcia akademickie, w których uczestniczyli uczniowie naszego gimnazjum pod opieką pani Katarzyny Pawłowskiej (koordynatorki projektu) oraz pani Elżbiety Gębury i Anny Fafary - Dulęby.

      Tematem wykładu była „Resocjalizacja”, o której opowiadał Kierownik działu penitencjarnego aresztu śledczego w Radomiu, Pan major Krzysztof Śmigiel.

    Drugą częścią spotkania były ćwiczenia, które poprowadzili studenci studiów magisterskich na kierunku „Zdrowie Publiczne”. Młodzież poznała techniki dyscypliny sportowej o nazwie: Kick-boxing.

INTERBLOK


Od października 2011r. do czerwca 2012r. nasza szkoła znalazła się w grupie szkół
z terenu Polski, które testowały nowy program nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – INTERBOK. W trakcie 90 minutowych zajęć uczniowie klasy 2a samodzielnie przeprowadzali eksperymenty, rozwiązywali problemy badawcze pod czujnym okiem nauczycieli.

Pomysł, takiego programu zrodził się w Samodzielnym Kole Terenowym nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie. Za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej pozyskano fundusze unijne, zespół autorów przygotował innowacyjny program, a następnie ruszyła faza testowania programu INTERBLOK.

Każda szkoła, która zgłosiła się do projektu otrzymała gotowe scenariusze zajęć oraz dostęp do platformy internetowej, na której zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogli wymieniać się zdobytą wiedzą, doświadczeniem i komentarzami.

Zajęcia INTERBLOKU w naszej szkole prowadzili nauczyciele: p. Ewa Wojcieszak (biologia), p. Jolanta Flis (chemia), , p. Renata Matuszewska (matematyka),
p. Zofia Glinka (geografia), p. Bogumiła Sadza (fizyka).

 

Pani Maria Rozenbajgier autorka podręczników do fizyki oraz recenzent programu INTERBLOK hospitowała zajęcia prowadzone przez p. Renatę Matuszewską. W zajęciach uczestniczyło 32 uczniów. Prowadząca oraz uczniowie zostali pozytywnie ocenieni za bardzo dobre przygotowanie, aktywność i dyscyplinę na zajęciach.

 

Podsumowaniem programu INTERBLOK było zorganizowanie konkursu na najlepszy eksperyment pod hasłem „Festiwali Nauki”.

Prace uczniów oceniała komisja w składzie: pani Jolanta Flis i pani Elżbiet Gębura.

W tym niezwykłym wydarzeniu udział wziął Wiceprezydent pan Grzegorz Małkus oraz Naczelnik Oświaty w Skarżysku – Kam pan Krzysztof Myszka.


Podziekowanie za udział w akcji organizowanej przez IPN


Podziękowanie z IPN za udział naszej szkoły w akcji "Zapal Światło Wolności"

Akademia GeniuszaW dniu 30 stycznia 2012 r. grupa młodzieży z klas 1a,b,c,d i 2b oraz grupka uczniów z klasy VI ze Szkoły Podstawowej nr 5 wzięła udział w pierwszym z kilku spotkań w ramach projektu AKADEMIA GENIUSZA zorganizowanym przez Wyższą Szkolę Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu.
Akademia Geniusza (AG) skierowana jest do wszystkich, którzy są żądni wiedzy i poznawania świata. Jej celem jest zapoznanie studentów Akademii z różnorodnymi dziedzinami nauki i kultury, podsycanie ich naturalnej ciekawości oraz zainspirowanie ich do poznawania i rozwijania własnych zainteresowań i talentów. Zajęcia AG odbywają się w cyklach semestralnych - raz w miesiącu i prowadzone są przez nauczycieli akademickich, zaproszonych ekspertów oraz specjalistów. Każdy student AG otrzymuje indeks, w którym dokonywane są po każdym spotkaniu wpisy oznaczające potwierdzenie uczestnictwa i zaliczenie danego spotkania. Uczestnictwo w tym projekcie jest odpłatne.
W pierwszej części poniedziałkowego spotkania AG nasi uczniowie mieli możliwość wysłuchania krótkiego wykładu o malarstwie oraz podziwiania wystawy rzeźb, po której oprowadzał sam jej autor p. Jacek Michał Szpak. W drugiej zaś części młodzież uczestniczyła aktywnie w zajęciach prowadzonych przez mistrza karate, który zapoznawał ich z tajnikami tej niezwykle trudnej i wymagającej ogromnej koncentracji sztuki walki. Po zajęciach młodzież udała się na mały poczęstunek przygotowany przez organizatorów.
Troszkę zmęczeni, ale bogatsi w nowe doświadczenia i umiejętności, powróciliśmy do domu. Wszystkim uczestnikom pierwsze zajęcia w Akademii Geniusza bardzo się podobały. Wszyscy z ciekawością czekają na kolejne zjazdy AG.


SZKOLNA GAZETA INTERNETOWAW ubiegłym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „Nowe Media”, przystępując do realizacji projektu MAM, czyli Młodzieżowa Akcja Multimedialna. Był to pierwszy projekt tej fundacji. Adresatami projektu były osoby w wieku 13-19 lat - zarówno uczniowie gimnazjów i liceów, jak i uczestnicy wszelkich grup formalnych (np. stowarzyszeń) i nieformalnych.

Centrum projektu MAM jest zaawansowana platforma, umożliwiająca założenie redakcji i cykliczne wydawanie qmama, czyli multimedialnej e-gazety. Za pośrednictwem dostępnego na niej edytora można bez trudu stworzyć profesjonalnie wyglądające wydawnictwo - dostępne w Internecie oraz możliwe do wydrukowania i wydawania w tradycyjny sposób.

Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do twórczego korzystania z mediów: zaznajamianie młodych ludzi ze światem mediów, poprzez odkrywanie tajników ich tworzenia, popularyzowanie ideałów rzetelnego, profesjonalnego dziennikarstwa, kształcenie nie tylko dziennikarzy, lecz przede wszystkim krytycznych odbiorców, którzy poradzą sobie z selekcją i oceną zalewających ich informacji. Projekt umożliwia też spróbowanie swoich sił w dziennikarskim fachu oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji.

W bieżącym roku szkolnym projekt jest kontynuowany. Do tej pory ukazało się 11 numerów szkolnej gazety internetowej „Kałamarz”. Gazeta jest wydawana już drugi rok. Obecny zespół redakcyjny ma na swoim koncie trzy numery. W realizację projektu zaangażowani są uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Zespół pracuje pod opieką nauczycieli: Małgorzaty Skuzy i Joanny Karlikowskiej – Mańko.

 

Wszystkie wydania „Kałamarza” można obejrzeć na stronie: mam.media.pl wpisując w wyszukiwarce nazwę qumama Kałamarz.

 

Skład zespołu redakcyjnego w roku szkolnym 2010/2011:

Krzysztof Soból           3C

Igor Tabiś                   2C

Filip Mruz                   3A

Barbara Mruz             2E

Karolina Kaczmarczyk 3F

Dagmara Ziętkowska 3D

Magdalena Miernik     3D

Marcela Baińska         2E

Katarzyna Soból         3C

Giorgia Ruffo             1D

Ariadna Pawlak           1D

Agata Świątek           3C

 

Skad zespołu redakcyjnego w roku szkolnym 2011/12:

Marcela Baińska       3E

Barbara Mruz           3E

Małgorzata Kozera     3E

Igor Tabiś                 3C

Kornel Derlatka         2B

Martyna Piętak         2A

Monika Dudek           2C

Wiktoria Bilska         2C

Nikol Nowek             2C

Barbara czerwińska   3A

Mikołaj Leszczyński   3D

Katarzyna Soból       2D


"FENIX"Program FENIKS to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. 

Celem programu jest m.in.:

-       rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi,

-       wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych,

-       uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki,

-       rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych.

 

Program jest realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Bieżące informacje o projekcie można uzyskać na stronie: http://feniks.ujk.kielce.pl

 

Uczestnicy projektu FENIKS w latach 2008 - 2010

 

 1. Ada Witkowska
 2. Wioletta Borowiec
 3. Klaudia Kotańska
 4. Katarzyna Wartak
 5. Maciek Sokołowski
 6. Klaudia Ludew
 7. Filip Póltorak
 8. Kamila Potrząsaj
 9. Monika Sławińśka
 10. Karolina Bilska

 

Uczestnicy projektu FENIKS w latach 2011 – 2012

 

 1. Czechowska Dominika
 2. Frąckiewicz Michał
 3. Kaczorek Karol
 4. Ludew Aleksandra
 5. Petrykowski Wiktor
 6. Rau Jan
 7. Sawina Marta
 8. Winter Maciej
 9. Wydrzyński Wojciech
 10. Zugaj Paweł


Regulamin Konkursu Projektów Naukowych programu "Feniks"


 

 1. Konkurs projektów naukowych odbywa się raz na semestr.
 2. Konkursy organizowane są oddzielnie dla gimnazjów i dla szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Każda szkoła ma obowiązek przeprowadzenia konkursu.
 4. Konkurs jest dwuetapowy; pierwszy etap odbywa się szkole, drugi na uczelni.

 5. W konkursie biorą udział wszyscy uczestnicy zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciel może poszerzyć konkurs na innych zainteresowanych uczniów ze szkoły.

 6. Praca konkursowa polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu eksperymentu lub pokazu fizycznego bądź astronomicznego, a także na jego precyzyjnym opracowaniu, mogącym zawierać elementy multimedialne.

 7. Każda z prac konkursowych jest przygotowywana przez co najwyżej dwóch uczniów.

 8. Zasady wyłaniania laureatów etapu szkolnego konkursu, których projekty będą reprezentować szkołę na etapie uczelnianym, ustala nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem.

 9. Laureaci konkursów szkolnych biorą udział w etapie uczelnianym.

 10. Szkoła przesyła do uczelnianej komisji konkursowej reprezentujące ją projekty w terminie określanym osobno. Liczba projektów z jednej szkoły ograniczona jest do co najwyżej dwóch.

 11. Dokumentacja projektu może być sporządzona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (preferowana jest wersja elektroniczna). Komisja ocenia przesłane materiały i na ich podstawie wyłania finalistów konkursu.

  Podczas finału uczelnianego finaliści konkursu przedstawiają wyniki swojej pracy w formie 10 min. publicznej prezentacji, demonstrującej doświadczenie konkursowe.

 12. Po prezentacjach uczelniana komisja konkursowa dokonuje wyboru zwycięzców finału uczelnianego.

 13. Nagrodami w konkursie jest nieodpłatne uczestnictwo uczniów w obozie naukowym projektu FENIKS.

 14. Pozostali uczestnicy etapu wojewódzkiego, nie zakwalifikowani do finału, przedstawiają wyniki swojej pracy w postaci plakatów podczas specjalnej sesji plakatowej organizowanej na uczelni w dniu finału wojewódzkiego.

 15. Raz w roku, po kolei na każdej z uczelni, odbywać się będzie finał ponadregionalny, którego uczestnikami są laureaci finałów uczelnianych z dwóch poprzednich semestrów.   


Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów  do udziału w konkursie    

 

liga zadaniowa – konkurs związany z rozwiązywaniem zadań i problemów fizycznych liga.fizyczna@th.if.uj.edu.pl.

Zajęcia na UJK w Kielcach13 grudnia 2011 roku, w ramach realizacji programu „Feniks”, grupa naszych uczniów uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

Harmonogram wizyty:

 1. Wykład prof. Marka Pajka pt. "Fizyka współczesna"
 2. Obiad
 3. Procesy falowe. Energia i jej przemiany.

 

Na uczelni zajmowaliśmy się pakietem zawierającym dwa różne działy:

 • pierwszy związany z ruchem drgającym, dźwiękiem, światłem;
 • drugi poświęcony fundamentalnej dla fizyki zasadzie zachowania energii z różnymi jej przejawami.