Projekty i programy 2013/14


„CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE”Program profilaktyczno – terapeutyczny „CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE” został napisany z myślą o uczniach Gimnazjum nr2 w Skarżysku – Kamiennej. Program stwarzał uczniom warunki do odreagowania napięć emocjonalnych, wzmocnienia więzi między sobą, kształtowania poczucia własnej wartości, zaspokajania potrzeby przebywania w towarzystwie rówieśników, zabawy. Uczył funkcjonowania w grupie, rozpoznawania emocji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem.

Wprowadzenie programu było poprzedzone konsultacją i analizą sytuacji wychowawczo – środowiskowej z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.

Odbiorcami byli wszyscy uczniowie w klasach, a wśród nich, zagrożeni, pochodzący z rodzin z problemem alkoholowym, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, wielodzietnych, dzieci o obniżonym poczuciu własnej wartości, nieufne, nie mające poczucia bezpieczeństwa, o silnym lęku przed niepowodzeniem.

W ramach programu:

·       odbyły się zajęcia według przygotowanych 8 scenariuszy, prowadzone w ramach środków własnych przez pedagoga szkolnego i wychowawców klas w okresie od września 2013r. do czerwca 2014r.·       odbyła się dwudniowa wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Wrocławia

      (27 – 28.05.2014)  podczas której, młodzież miała możliwość reintegracji, zabawy, aktywności ruchowej, poznawania             dziedzictwa kultury i przyrody.

Koszty transportu zostały dofinansowane przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

·       odbył się festyn środowiskowy (02.06.2014)

·       odbyła się projekcja filmu 

 Rafał Kowalik uczeń klasy 3 A Gimnazjum nr 2, znalazł się w gronie najzdolniejszych uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego, którzy zakwalifikowali się do udziału   w projekcie badawczym „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki”.

Realizacja projektu ma na celu wsparcie uczniów zdolnych z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie rozwijania kompetencji naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Projekt realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajęcia, rozpoczęły się na początku czerwca 2014r. i trwać będą do połowy września 2014r. Odbywają się w salach Uniwersytetu oraz w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej.

Należy wspomnieć, że zakwalifikowanie Rafała Kowalika do udziału w projekcie jest nagrodą za uzyskanie wysokiego wyniku w XI Wojewódzkim Konkursie Chemicznym. Do uzyskania tytułu laureata zabrakło mu zaledwie jeden punkt. Do konkursu przygotowywała ucznia nauczycielka chemii Jolanta Flis. Opiekunem ucznia w projekcie natomiast, będzie p. Agnieszka Dąda – nauczyciel biologii, chemii i geografii w naszej szkole, która podobnie jak Rafał przejdzie przez poszczególne etapy realizacji projektu. Wypracowane podczas projektu materiały służyć będą nauczycielom w podnoszeniu jakości pracy szkoły, a zrealizowane projekty badawcze pozwolą szkołom nawiązać stałą współpracę ze środowiskiem akademickim i instytucjami kultury w naszym regionie w obszarze pracy z uczniem zdolnym.


Trzymaj Formę                 Dnia 2 czerwca 2014 roku odbyło się w naszej szkole podsumowanie realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego pt. "TRZYMAJ FORMĘ", którego  celem była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Uczniowie przygotowali smaczne wiosenne i pełne wartości odżywczych kanapeczki, które rozeszły się szybko jak ciepłe bułeczki oraz kawałki jabłek i marchewki. Przygotowali oni także kosze z warzywami i owocami, by zachęcić kolegów i koleżanki moich kupowania i podjadania. Nad całością programu czuwała p. Agnieszka Dąda. Odczytane zostały także krótkie wierszyki i rymowanki nt. zdrowego odżywiania ułożone przez uczniów klas I c i I d oraz 3d. Oto kilka z nich:***

„Jedz warzywa na śniadanie

Będziesz miał siłę na bieganie”

***

Jedz warzywa na obiadek

To nie będziesz jak niedźwiadek

***

Chcesz mieć zęby zdrowe

Jedz jogurty owocowe

***

Nie jedz chipsów

Nie pij coli

Nie dodawaj tyle soli

***

Lepsze soki wyciskane

Niż te kupne – przetwarzane

***

Eko modne

Eko znane

Eko przez nas promowane

***

Jabłka, kiwi i maliny

Mają dużo witaminy

 

 

***

Jedz warzywa nałogowo

I wyglądaj hardkorowo

***

Więcej warzyw i owoców

Będziesz zdrowszy

- to jest na zdrowie sposób

***

Jedz warzywa bo są zdrowe

Pyszne, smaczne, kolorowe

A owoce są soczyste

Lepiej zjeść je jednak czyste

***

Warzywa to dobra sprawa

Jedz je kiedy tkwi zabawa

***

Jedz truskawki i banany

Będziesz cały roześmiany

***

Nie chcesz wyglądać jak kaczka

Chrupnij sobie buraczka

***

Jedz pomidory

A nie będziesz chory


Dzień Poligloty i Europejczyka9 maja 2014 r. odbył się w naszej szkole Dzień poligloty i Europejczyka. Młodzież pod kierunkiem nauczycielek j. obcych: p. Teresy Bień, p. Marioli Wróbel - Monthy i p. Iwony Latos przygotowała występ z tej okazji. Uczniowie wcielali się w postaci sławnych osób pochodzacych z Rosji i Wielkiej Brytanii, przedstawiali scenki zachęcajace do nauki języków obcych. Dodatkowo w tym dniu funkcjonowała "Kawiarenka Angilelska", w której uczniowie zapraszali chętnych do degustacji przygotowanych przez siebie angielskich potraw oraz oczywiście herbaty.W menu znalazły sie angielskie mufiny, pudding, tosty z masłem orzechowym i marmoladą, mini naleśniki i inne przekąski. Kawiarenkę zorganizowała p. Iwona Latos wraz z uczenncami kl. 3c, które obsługując posługiwały się językiem angielskim

Szkolenia nauczycieli 

W dniach 8-16 marca 2014 nauczycielka języka angielskiego w naszym gimnazjum paniKarina Wścisłowicz w ramach doskonalenia zawodowego, wzięła udział w szkoleniu w Wielkiej Brytanii.  Pani K. Wścisłowicz napisała wniosek i dostała grant pozwalający jej na uczestniczenie w projekcie ” Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” Programu Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program szkolenia zawierał praktyczne doskonalenie języka oraz innowacje z zakresu metodyki i nauczania języka angielskiego. Szkolenie prowadzone było przez wykładowców Panią Lucy Norris oraz Pana Marka Skippera z Uniwersytetu Oxford , współpracujących z International Study  Programmes. Ważnym aspektem zawartym w programie szkolenia było uczestniczenie w życiu codziennym typowej rodziny brytyjskiej. Celem było poznanie zwyczajów, tradycji, kultury, kuchni Brytyjczyków, jak również doskonalenie umiejętności językowych w codziennych sytuacjach. W czasie wolnym nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w wycieczkach m.in. do Londynu, Leeds, Canterbury czy Hastings. Wszystkie te elementy stworzyły niepowtarzalną atmosferę pobytu w Wielkiej Brytanii, pozwalając na zgromadzenie szerokiego doświadczenia zawodowego. Istotne jest  przekonanie się na własnej skórze jak wygląda Wielka Brytania, jej stolica, zabytki i żywy język, a także życie codzienne poznanych rdzennych mieszkańców wyspy, a nie tylko czytanie o tym w podręcznikach czy czasopismach. Oprócz p. Kariny Wścisłowicz z Polski, w szkoleniu wzięło udział 14 nauczycieli reprezentujących państwa Europy m.in. Czechy, Bułgarię, Szwecję Łotwę czy Hiszpanię. Tak szeroko międzykulturowa grupa nauczycieli miała możliwość wymienienia się doświadczeniami w pracy z uczniami, dobrymi praktykami, jak również nawiązać kontakty w celu możliwej współpracy.

 

Program edukacyjny „TRZYMAJ FORMĘ!” 

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego pt. "TRZYMAJ FORMĘ". Jego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program obejmować będzie następujące treści:

 

 •   Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta. Talerz zdrowia – grupy produktów i ich rola w codziennej diecie; Rola podstawowych składników odżywczych;   Rozkład posiłków w ciągu dnia; Wartość energetyczna podstawowych składników odżywczych: - Dzienne zalecenia żywieniowe
  dla młodzieży; - Zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; - Alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej; - Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem: nadwaga i otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia (pomoc specjalisty).
 •   Aktywność fizyczna . Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia: - pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży, - test wydolności fizycznej (ćwiczenia), - test sprawności fizycznej (ćwiczenia). Przykłady z omówieniem metodycznym: - ćwiczenia mięśni brzucha, - ćwiczenia mięśni bioder, - ćwiczenia mięśni grzbietu, - ćwiczenia mięśni klatki piersiowej, - ćwiczenia oddechowe, - ćwiczenia utrzymywania poprawnej postawy ciała, - ćwiczenia marszu. Wybrane elementy edukacji konsumenckiej.
 •   Prawa konsumenta;
 •   Znakowanie produktów żywnościowych.

            Treści te będą realizowane w różnej formie na lekcjach biologii, chemii, wychowania fizycznego, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych, kółku kulinarnym, itp.  

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

W roku szkolnym 2013/2014 nasze gimnazjum przystąpiło do programu profilaktyki palenia tytoniu pt. "Znajdź właściwe rozwiązanie". Celem tego programu jest:

 •  Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego
 •  Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne
  i swoich bliskich
 •  Kształtowanie postaw asertywnych związanych
  z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu

           

            Po wdrożeniu w szkole powyższego programu oczekiwane są następujące efekty:


 

Przyswojenie wiedzy o tym, że:

 

·         Nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem.

·         Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne.

·         Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia.

·         Zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości.

·         Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina. rówieśnicy i środki masowego przekazu.

·         Większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali.

·         Reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież.

·         Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia.

·         Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym

 

  Kształtowanie postaw:

 

·         Zobowiązujących do niepalenia.

·         Dumy z faktu niepalenia.

·         Wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia.

·         Odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

  Rozwinięcie umiejętności do:

 

·         Przekazywania wiedzy i wyjaśnienia własnych postaw wobec palenia tytoniu.

·         Wspieranie innych ludzi, by nie podejmowali palenia.

·         Przeciwstawiania się paleniu tytoniu.

·         Określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

·         Wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem

 

            Treści objęte programem będą realizowane na różnych zajęcia lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz w różnych formach.

 

Szkolna gazeta internetowa "SU-gestie"Po raz kolejny zaproponowaliśmy chętnym uczniom przystapienie do projektu "Mam-Media" i wydawanie szkolnego qumama. Założenia programu prezentowaliśmy szczegółowo w poprzednich latach. W ramach przypomnienia - centrum projektu MAM jest to zaawansowana platforma, umożliwiająca założenie redakcji i cykliczne wydawanie qmama, czyli multimedialnej e-gazety. Za pośrednictwem dostępnego na niej edytora można bez trudu stworzyć profesjonalnie wyglądające wydawnictwo - dostępne w Internecie oraz możliwe do wydrukowania i wydawania w tradycyjny sposób.

Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do twórczego korzystania z mediów: zaznajamianie młodych ludzi ze światem mediów, poprzez odkrywanie tajników ich tworzenia, popularyzowanie ideałów rzetelnego, profesjonalnego dziennikarstwa, kształcenie nie tylko dziennikarzy, lecz przede wszystkim krytycznych odbiorców, którzy poradzą sobie z selekcją i oceną zalewających ich informacji. Projekt umożliwia też spróbowanie swoich sił w dziennikarskim fachu oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji.

W bieżącym roku szkolnym projekt jest kontynuowany. Do tej pory ukazało się 1 numer szkolnej gazety internetowej pod zmienionym tytułem "SU-gestie". Gazeta jest wydawana już czwarty rok. W realizację projektu zaangażowani są uczniowie klas drugich i trzecich. Zespół pracuje pod opieką nauczycieli: Małgorzaty Skuzy i Joanny Karlikowskiej – Mańko.

 

Wszystkie wydania gazety "SU-gestie" można obejrzeć na stronie: mam.media.pl wpisując w wyszukiwarce nazwę qumama.


Obecna redakcja to:

Aleksandra Strzemieczna - red naczelny

Maja Skórska - z-ca red. naczelnego

 

Kacper Skuza - grafik

Wiktoria Olszewska - grafik

 

Tomasz Skorupa - korektor

Żaneta Okła - korektor

 

Anna Rachwal - fotograf

Dominika Tomaszewska - fotograf

 

Wojciech Frąckiewicz - dziennikarz

Marcin Herman - dziennikarz sportowy

Klaudia Wodzińska - dziennikarz

Laura Krzysztoszek - dziennikarz


Projekt profilaktyczny PALENIE JEST SŁABE 

W roku szkolnym 2013/2014 nasze Gimnazjum zostało zakwalifikowane do realizacji projektu " Palenie jest słabe" - Stowarzyszenia MANKO. Patronat honorowy nad kampanią objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratoria Oświaty w Lublinie, Krakowie, Rzeszowie, Kielcach i Katowicach. Projekt jest Finansowany przez Ministerstwo Zdrowia

 

Kampania "Palenie jest słabe" składa się z:

1) Spotkań edukacyjno-profilaktycznych

♦ dla pedagogów i uczniów w 5 miastach wojewódzkich: Krakowie, Kielcach, Katowicach, Rzeszowie, Lublinie, podczas których dokonane zostaną:

 • prezentacja założeń:
 • programu „Palenie jest słabe”,
 • konkursu „Palenie jest słabe”,
 • programu profilaktyczno- antytytoniowego,  
 • szkolenie dotyczące:
 • palenia tytoniu, zagrożeń z nim związanych i jego skutków,
 • biernego palenia,
 • manipulacji oraz taktyk PR stosowanych przez koncerny tytoniowe  
 • wręczenie materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla szkół

2) Kampanii w mediach społecznościowych:

♦ konkurs „Palenie jest słabe”  

 • przeznaczony dla gimnazjalistów z 5 województw objętych kampanią
 • zadanie konkursowe to stworzenie spotu, filmiku lub zdjęcia, które potwierdza hasło kampanii „Palenie jest słabe”
 • przebieg konkursu będzie publikowany na: specjalnie przygotowanej platformie konkursowej
 • stronie internetowej projektu
 • profilach społecznościowych Facebook i Nasza Klasa

♦ quiz „Palenie jest słabe”

 • przeznaczony dla gimnazjalistów
 • aplikacja dostępna będzie na Facebooku
 • wyniki punktowe podawane będą w formie rankingu

3) Spotu z udziałem gwiazd


Pierwsze szkolenia w ramach projektu 

        Dnia 21 października 2013r. grupa nauczycieli z naszego Gimnazjum odbyła w budynku SANEPIDU szkolenie w ramach projektu "SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM".

      W najbliższych tygodniach przeprowadzone zostaną zajęcia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli na temat : "Przepis na życie bez raka". Celem tych spotkań oraz szeregu innych działań podejmowanych w ramach tego projektu będzie zmotywowanie jego uczestników do prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie umiejętności dokonywania prozdrowotnych wyborów oraz modyfikacji negatywnych zachowań zdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.


Szkoła Promujaca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z RakliemJednym z pierwszych programów przeznaczonych do realizacji w tym roku szkolnym jest program z zakresu edukacji okologicznej pt."Szkoła Promujaca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem".

Celem głównym programu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów wszystkich typów szkół w oparciu o zasady prewencji pierwotnej nowotworów zawarte w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem.

Głównym organizatorem jest Ministerstwo Zdrowia a organem odpowiedzialnym za działania na terenie naszego województwa jest Świętokszyskie Centrum Onkologii. Partnerami programu są: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Państwowa Inspekcja sanitarna.

W ramach programu realizowanych bedzie szereg działan, z których sprawozdania bedziemy zamieszczac na naszej stronie internetowej.