Projekty i programy 2017/18


Się staję….(podsumowanie projektu)

Od 28 sierpnia 2017 roku uczniowie i absolwenci Gimnazjum nr 2 pod opieką Anny Chojnackiej i Małgorzaty Skuzy realizują projekt „Się staję – wielopłaszczyznowy kontakt z kulturą – od świadomego odbiorcy do twórcy”. To jeden z pięciu zwycięskich wniosków, które otrzymały dofinansowanie w postaci grantu w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury w tegorocznej edycji Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Projekt wspólnie realizują Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej i Gimnazjum nr 2.

            Głównym założeniem projektu jest wielopłaszczyznowy kontakt z kulturą, aby finalnie stać się twórcą. „Jestem bogiem! Uświadom to sobie. Ty też jesteś bogiem, tylko wyobraź to sobie!” – mówią młodzi artyści, podkreślając moc sprawczą każdego człowieka i jego nieograniczone możliwości kreacji.

            Pomysł przedsięwzięcia zrodził się z pasji uczniów, którzy wielokrotnie działali na różnych płaszczyznach kulturowych np. tworząc spektakle, nagrywając filmy, uświetniając swoimi występami artystycznymi imprezy o charakterze lokalnym.

            Członkowie projektu uczestniczyli w warsztatach: teatralnych, wokalnych, tanecznych i multimedialnych. W Warszawie wzięli udział w warsztatach filmowych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz obejrzeli spektakl „Metro”. Podczas wycieczki do Krakowa odwiedzili Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej, uczestniczyli w warsztatach teatralnych przeprowadzonych przez pana Piotra Majewskiego w Starym Teatrze oraz obejrzeli spektakl „Mayday” w Teatrze Bagatela.

            Finałem projektu jest stworzony w całości przez młodzież spektakl „Splotka”, w którym zaprezentują swoje umiejętności wokalne, teatralne, taneczne i multimedialne. To pierwszy musical stworzony od podstaw przez uczniów! Premiera spektaklu już 25 października! Zapraszamy!


Się Staję – wielopłaszczyznowy kontakt z kulturą – od świadomego odbiorcy do twórcy ( przypomnienie założeń projektu opublikowanych w wakacje)


Projekt  Się Staję – wielopłaszczyznowy kontakt z kulturą – od świadomego odbiorcy do twórcy odpowiada na potrzeby uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 2
i zrodził się z ich potrzeby aktywności kulturowej, poszerzania i weryfikacji wiedzy i umiejętności. Uczestnicy projektu w trakcie uczęszczania do gimnazjum wielokrotnie brali udział w różnego typu przedsięwzięciach artystycznych. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli zaprezentować indywidualne predyspozycje i umiejętności, ale także zdefiniować swoje słabe i mocne strony, licząc na wsparcie specjalistów zaproszonych do współpracy oraz pozostałych uczestników projektu.   Zajęcia i warsztaty zaplanowane w projekcie zostaną dobrane tak, aby rozwijać posiadane przez uczniów umiejętności i zachęcać do odkrywania kolejnych. Grupa ta posiada doświadczenie sceniczne, ale bez fachowego przygotowania do pracy głosem, ciałem czy z technikami multimedialnymi. Projekt jest dla nich szansą pozyskania narzędzi do świadomego, krytycznego i aktywnego udziału w kulturze.

 Cel główny: wyposażenie uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej w narzędzia służące do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze; współpraca młodzieży z fachowcami z dziedziny aktorstwa, tańca, śpiewu, technik multimedialnych, którzy pokażą techniki pracy i warsztat artysty – możliwość zaprezentowania zdobytej wiedzy i doświadczeń podczas spektaklu finałowego. Podsumowaniem projektu będzie wystawiony przez uczniów i absolwentów spektakl artystyczny z wykorzystaniem elementów teatru, śpiewu i tańca wzbogaconych technikami multimedialnymi zaprezentowany społeczności naszego miasta.

Warsztaty odbędą się w cyklu trzygodzinnym. Pierwsza godzina pracy z instruktorem przeznaczona będzie dla całej grupy. Kolejne godziny zostaną poświęcone dla tej grupy osób, które są szczególnie zainteresowane tematyką, bądź uzdolnione w danym zakresie – oczywiście decydujący głos mają uczestnicy projektu – to oni będą decydować ile czasu poświęcą prezentowanej tematyce. Ponieważ teatr wiąże się z pracą ciała, emisją głosu, oprawą multimedialną itp. – dlatego proponowane warsztaty poszerzą świadomość młodzieży oraz wyposażą w nowe narzędzia i techniki. Nawet osoba, która nigdy nie zostanie wokalistą, może nauczyć się prawidłowo oddychać czy pracować przeponą.
 

Monika Kowalczyk-Kogut – w projekcie zajmie się prowadzeniem zajęć z emisji głosu, wystąpień publicznych i autoprezentacji oraz właściwego zachowania się na scenie.

Monika Walczyk - w projekcie prowadzić będzie zajęcia z emisji głosu, techniki wokalnej, oddechu, ćwiczeń relaksacyjnych oraz kwestii związanych z prawidłowym, naturalnym i pięknym śpiewaniem.

Katarzyna Barańska -w projekcie prowadzić będzie warsztaty, na których uczestnicy pracować będą nad ruchem scenicznym, precyzją, pracą ciałem, rytmem i sensualnością. Poznają układy taneczne i będą potrafili je realizować. Poprawią swoja równowagę, postawę, sylwetkę.

 

Harmonogram spotkań:

p. Monika Walczak (śpiew) - 14.09. 2017 godz, 18.00 - 19.00 z całością (kolejne do uzgodnienia z grupą wokalną)

kolejne spotkanie 21.09.2017 godz. 17.00 - 18.00 z grupa wokalną

p. Monika Kowalczyk - Kogut (teatr) - 13.09.2017. godz. 16.00 - 17.30
i 20.08.2017 godz.16.00 - 17.30

p. p. Katarzyna Barańska )taniec) - 15.09.2017 godz. 18.00 - 19.30
i 22.09.2017 godz. 18.00 - 19.30


 Zajęcia z zakresu obsługi sceny (dźwięku i świateł odbędą się najprawdopodobniej 18.10.2017 r.

Wszystkie zajęcia będą się odbywać na terenie MCK.