Podsumowanie Projektu "Zdrowa Ja".

Materiały opracowane na strony internetowe szkół

w ramach działania 34. Uhonorowanie uczestników

 

Z przyjemnością ogłaszamy, że projekt „ZDROWO JA”, który realizowany był w szkole od września 2017 roku, dobiegł właśnie końca.

 

Serdecznie dziękujemy szkolnym koordynatorom programu - dyrektorom oraz nauczycielom i pielęgniarkom za zaangażowanie i wsparcie, bez którego sukces, który jest udziałem wszystkich, nie miałby miejsca. Państwa praca motywowała nas do wytrwałości w realizacji projektu oraz była światełkiem w tunelu biurokratycznych przeciwności.

 

Dziękujemy naszym DZIEWCZĘTOM, dzielnym 15-latkom, które wytrwale znosiły wyzwania, jakie przynosił program. Mamy nadzieję, że podejmowane w nim działania, przyczynią się do trwałej zmiany stylu życia oraz, że wiedza dotycząca zdrowia i zachowań prozdrowotnych będzie solidną bazą do zdrowej przyszłości Waszej i Waszych bliskich.

W projekcie wzięło udział 1200 dziewcząt z 48 szkół

Razem, w okresach pomiarowych dziewczęta zrobiły 2 464 418 316 kroków.

Przygotowały 24 lekcje dotyczące zdrowego życia.

Wzięły udział w 192 warsztatach o tematyce prozdrowotnej.

Instytut Matki i Dziecka przeszkolił w projekcie 98 nauczycieli i 48 pielęgniarek.

 

Jesteście dla nas inspiracją do dalszego tworzenia działań w środowisku szkolnym.

„ZDROWA JA” – „ZDROWI MY”

 

      Zespół projektu „ZDROWA JA”

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

 

W razie pytań prosimy o kontakt, pracownicy Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka zawsze służą  życzliwym wsparciem i radą.

e-mail: zakład.promocjizdrowia@imid.med.pl

 Zdrowa Ja. 

Projekt realizowany przez Instytut Matki i Dziecka.

Założenia projektowe

W programie została zabezpieczona procedura 3 stopniowej zgody na badania (dyrektorów szkół, rodziców oraz dzieci). Do dyrekcji szkoły zostaną wystosowane oficjalne pisma zapraszające do udziału w projekcie. Natomiast do pozostałych dwóch grup docelowych dotrzemy w trybie on-line. W komunikacji z rodzicami wykorzystamy strony www szkół,
do których uczęszczają ich dzieci. W komunikacji z potencjalnymi uczestniczkami projektu oraz dziewczętami, które już zdecydowały się wziąć w nim udział postawimy na media społecznościowe. Te dwa kanały komunikacji będą stanowiły narzędzia wspierające rekrutację uczestniczek oraz uzyskiwanie zgody rodziców na udział dziewcząt w badaniu.

Grupa docelowa komunikatu:

1.     Rodzice

2.     Uczennice II klas gimnazjum          

Forma materiałów:

Materiały będą miały formę krótkich listów skierowanych do danej grupy docelowej, sformułowanych w drugiej osobie. W zależności od grupy docelowej komunikat będzie przybierał bardziej lub mniej formalny język. Komunikaty będą wyjaśniały na czym polega projekt, do kogo jest skierowany, czemu ma służyć. Będą miały za zadanie zachęcić
i przekonać odbiorcę do wzięcia udziału w projekcie oraz będą motywowały do realizacji stawianych przez projekt celów i wyzwań.

Harmonogram prezentacji komunikatów:

Komunikaty będą prezentowane na stronach internetowych szkół (po uzyskaniu zgody dyrekcji każdej szkoły) oraz w kanałach social media projektu, według następującego harmonogramu:

1.     Zaproszenie do udziału w projekcie (październik/listopad 2017r.)

2.     Motywacja do czynnego udziału w pierwszej fazie, dotyczącej aktywności fizycznej (jesień 2017r.)

3.     Motywacja do czynnego udziału w drugiej fazie, dotyczącej kompetencji społecznych (zima 2017/2018r.)

4.     Motywacja do czynnego udziału w trzeciej fazie, dotyczącej zdrowego odżywiania (wiosna 2018r.)

5.     Motywacja do czynnego udziału w czwartej fazie, dotyczącej zachowań ryzykownych (lato 2018r.)

6.     Podziękowania za udział w projekcie (jesień 2018r.)

 

CZEŚĆ I – KOMUNIKATY DLA RODZICÓW

 

Komunikaty skierowane do rodziców:

1.     Zaproszenie do udziału w projekcie:

Szanowni Rodzice,

Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka, w ramach Narodowego Programu Zdrowia realizuje projekt o nazwie „Ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt
z wykorzystaniem techniki telemonitoringu” w skrócie ZDROWA JA. Projekt jest skierowany do 15-letnich dziewcząt uczęszczających do II klas szkół gimnazjalnych. Jego głównym celem jest ocena skuteczności programów profilaktycznych skierowanych do młodych osób i nacelowanych na poprawę ich zachowań zdrowotnych. W założeniu projekt ma się przyczynić do: wzrostu zainteresowania dziewcząt zdrowiem swoim oraz otoczenia; bieżącej poprawy aktywności fizycznej; ograniczenia zachowań sedentarnych (związanych z siedzącym trybem życia),
tj. spędzania czasu przed komputerem lub telewizorem; poprawy zachowań żywieniowych; rezygnacji z zachowań ryzykownych tj. palenia papierosów, picia alkoholu, czy zażywania narkotyków oraz podniesienia ogólnej wiedzy dziewcząt
w zakresie zdrowia. Projekt ma charakter innowacyjny: opaski monitorujące, które otrzymają uczestniczki projektu, to nie tylko narzędzia promujące zdrowie,
ale również modny, technologicznie zaawansowany gadżet, który sprawi, że udział
w projekcie będzie dla dziewcząt dobrą zabawą.

W imieniu Ministerstwa Zdrowia oraz Instytutu Matki i Dziecka mamy przyjemność zaprosić Państwa córki do udziału w projekcie. Wierzymy, że wzbogaci on ich wiedzę w zakresie zdrowia oraz znacząco przyczyni się do zmiany stylu życia oraz poprawy zachowań zdrowotnych młodzieży. W projekt aktywnie zaangażowani są nauczyciele i pielęgniarki szkolne, aby wspomóc dziewczęta w procesie uczenia się pozytywnych zachowań. Zmiany te będą inwestycją w ich zdrowie dziś i w przyszłości.

 

                                                                                  Zespół projektu ZDROWA JA