Samorząd Uczniowski rok szkolny 2012/13Samorząd Szkolny 2012/2013
Klasy szóste z wizytą w naszej szkole

11 marca 2013 roku gościliśmy w naszej szkole uczniów klas 6 ze skarżyskich szkół podstawowych. Samorząd Uczniowski zajął się stroną techniczną przedsięwzięcia oraz oprowadzaniem i promocją szkoły. Każdy z odwiedzających dostalłprzygotowany specjalnie na tę okazję folder infomujący o szkole oraz terminarz związany z rekrutacją.

Szkolne walentynki

W Walentyki - jak co roku - uruchomiona została Poczta Walentynkowa. Listy dostarczane były osobiście przez przedstawicieli Samorzadu Uczniowskiego adresatom, ponadto dzięki niewątpliwym talentom kulinarnym uczennic z samorządu mogliśmy kosztować doskonałych walentynkowych babeczek. Były pyszne.


SPRAWOZDANIE Z PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

(szczegółowy opis ważniejszych imprez zamieszczamy poniżej)

Organizacja pracy:

 1. Zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
 2. Zapoznanie Rady Samorządu Uczniowskiego z dokumentami szkolnymi.
 3. Opracowanie planu pracy SU.
 4. Powołanie sekcji.
 5. Opracowanie harmonogramu dotyczącego opieki nad miejscami pamięci.
 6. Ustalenie terminarza spotkać z dyrekcją szkoły i samorządami klasowymi oraz jego realizacja.
 7. Prowadzenie „szczęśliwych numerków”.

 

Organizacja imprez i uroczystości szkolnych:

 1. Przygotowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.
 2. Przygotowanie części oficjalnej pasowania na ucznia.
 3. Współudział w organizacji imprez i apeli.
 4. Organizacja konkursu na najlepszy strój w Haloween.
 5. Zorganizowanie I Nocy Filmowej
 6. Przygotowanie i udział w akcji „Zapal światło wolności”
 7. Współudział w organizacji Dnia Patrona.

 

Organizacja i udział w konkursach i projektach:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu „Wiara, nadzieja, miłość”
 2. Przygotowanie i realizacja projektu Młodzieżowa Akcja Multimedialna – gazetka szkolna „Kałamarz”.
 3. Organizacja konkursu multimedialnego „Mały Bohater Wielkich Wydarzeń – Dzieciom Warszawy 1944”.

 

Praca na rzecz uczniów i szkoły:

 1. Organizacja zbiórek charytatywnych na rzecz uczniów naszej szkoły.
 2. Pomoc w organizacji imprez szkolnych.
 3. Prowadzenie strony internetowej i promowanie szkoły w serwisie You Tube.
 4. Zapewnianie pomocy technicznej w trakcie imprez odbywających się na terenie szkoły.
 5. Organizacja dwóch dyskotek szkolnych.
 6. Wykonanie dekoracji okolicznościowych.
 7. Przygotowanie tablic informacyjnych.
Zorganizowanie happeningu „Zapal światło wolności”

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło wolności”. Zorganizowano happening, w którym oprócz nauczycieli i uczniów naszej szkoły mogli wziąć udział także mieszkańcy naszego miasta. Równocześnie z happeningiem IPN zorganizował konkurs na fotografie upamiętniająca te obchody. W konkursie tym laureatką została uczennica naszej szkoły Martyna Cichosz.

Rozdanie nagród

Samorząd Uczniowski był sponsorem nagród w konkursie „Mały powstaniec wielkich wydarzeń”- dzieciom Warszawy 1944 skierowanym do uczniów naszego gimnazjum. Konkurs miał na celu przypomnienie o waleczności małych powstańców i zaszczepienie postawy patriotycznej wśród młodzieży.

Halloween

Przy współpracy z nauczycielami zorganizowano konkurs na najciekawszy strój na Halloween. Nagrodą był karnet nieprzygotowań .

Konkurs „Wiara, nadzieja, miłość”
Konkurs, już jako cykliczny, zorganizowany został przez Samorząd. Był on skierowany do uczniów naszego gimnazjum, którzy przedstawiali własną interpretację wiersza, prozy lub poezji śpiewanej. Również nagrody w tym konkursie zostały sfinansowane ze środków SU. Wyjście do kina

Zorganizowano wyjście do kina na projekcję filmu pt. „Bitwa pod Wiedniem”. Dla uczniów była to interesująca lekcja historii, która z pewnością zaprocentuje w późniejszych latach .

I Noc Filmowa

W październiku SU w porozumieniu z dyrekcją i nauczycielami zorganizował noc filmową dla uczniów naszej szkoły. Na dużej sali gimnastycznej odbyły się dwa seanse filmowe, które zostały entuzjastycznie odebrane wśród młodzieży.

Uroczyste obchody dnia patrona

Przy współpracy z nauczycielami i opiekunami SU przygotowano uroczystość Dnia Patrona, która odbyła się 2 października 2012r. w Miejskim Centrum Kultury.

Odbywała się ona pod hasłem „Mały bohater wielkich wydarzeń” i przypomniała wszystkim waleczność Małych Powstańców roku 1944.

Pasowanie na ucznia
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami przygotował uroczystość pasowania „pierwszaków” na uczniów naszej szkoły.

  Wybory do Samorządu Uczniowskiego.


We wrześniu zostały przeprowadzone wybory do SU. Na drodze głosowania uczniów i nauczycieli wyłoniono reprezentantów braci uczniowskiej w roku 2012/2013.

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2012/13

 

Przewodniczący: Martyna Cichosz 3b,

 

Zastępca: Kornel Derlatka 3b,

 

Sekretarz: Maja Stanisławska 3b,

 

Skarbnik: Bartek Kornacki 3b,

 

Lider sekcji dekoracyjnej: Paulina Orlikowska 3b,

Lider sekcji charytatywnej:Aleksandra Dobrowolska 3b,

Lider sekcji imprezowe: Tomasz Stępnik 3e,

Lider sekcji porządkowej: Tomasz Giowine 3e.
 1. Początek roku szkolnego
  Dnia 3 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. W krótkim przemówieniu przypomnieliśmy wydarzenia z 1 września 1939r., powitaliśmy nowych uczniów oraz życzyliśmy sukcesów w nauce.
ROK SZKOLNY 2011/12Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2011/12


Przewodniczący:       Wojtek Wydrzyński (3e)
Zastępca:                   Maciej Winter (3e)
Sekretarz:                 Kasia Soból (2d)
Skarbik:                     Martyna Cichosz (2b)

Sekcja charytatywna:

Paulina Orlikowska (2b), Aleksandra Dobrowolska (2b),


Sekcja dekoracyjna:

Paulina Orlikowska (2b), Aleksandra Dobrowolska (2b),


Sekcja porządkowa:

Jan Leśniewski (1c),


Sekcja imprezowa:

Tomasz Stępnik (2e).