Samorząd Uczniowski rok szkolny 2013/14


Nowy Samorząd wybrany

W poniedziałek 23 września 2013 r. został wybrany nowy Samorząd Uczniowski. W głosowaniu brali udział uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Do SU kandydowało 10 uczniów. Ostateczne wyniki są następujace:

Przewodniczaaca: Małgosia Sawina,

Z - ca przewodniczącej: Jaś Leśniewski,

Skarbnik: Igor Boćkowski,

Sekretarz: Maja Skórska

 

Lider sekcji informacyjno - dziennikarskiej: Anna Rachwał i Aleksandra Strzemieczna,

Lider sekcji charytatywnej: Aleksandra Bilska,

Lider sekcji porządkowej: Jaś Leśniewski,

Lider sekcji artystycznej: Natalka Kornacka,

Lider sekcji imprezowej: Przemek Rydz, Paulina Wojciechowska

 

Opiekunkami SU na kolejna kadencję ( 3 lata) zostały wybrane przez uczniów panie: Małgorzata Skuza i Joanna Karlikowska - Mańko

Zorganizowanie uroczystości „ Zapalmy światło wolności”

Dnia 13 grudnia zorganizowano uroczystość w MCK „Zapalmy światło wolności”. W tej uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta m.in. prezydent miasta - Roman Wojcieszek, z-ca prezydenta miasta- Grzegorz Małkus, uczniowie naszej szkoły oraz delegacje z innych szkół . W czasie uroczystości zostały dokładnie przybliżone momenty upamiętniające te obchody. Po zakończeniu części artystycznej przed Miejskim Centrum Kultury został zapalony Krzyż Wolności.

Rozdanie nagród w konkursie multimedialnym

Samorząd Uczniowski był sponsorem nagród w konkursie "Skarżysko - Kamienna- miasto przywołane z pamięci”. Konkurs miał na celu przedstawienie w formie filmu miejsc lub osób związnych z historią naszego miasta. Konkurs kończył obchody 90-lecia powstania Skarżyska - Kamiennej i połaczony był z wystawą prac plastycznych zgłoszonych do konkursu "Skarżysko - miasto przyszłości".

Halloween

    Nagrodą w konkursie Halloween na najciekawszy i najbardziej przerażający strój był karnet nieprzygotowań! W konkurs zaangażowało się wielu uczniów naszego gimnazjum.

Dzień Patrona

    Współpracując z nauczycielami oraz opiekunami Samorządu Uczniowskiego przygotowano uroczystość Dnia Patrona naszej szkoły. Uroczystość odbyła się w Miejskim Centrum Kultury i nosiła tytuł „Zakazane piosenki, obraz powstańczej rzeczywistości”. Powstańcze piosenki przedstawione w zupełnie nowych aranżacjach zachwyciły widzów a wykonawcom dostarczyły ogromnej satysfakcji.

Pasowanie „pierwszaków” na uczniów naszej szkoły

          Samorząd Uczniowski współpracując z opiekunami przygotował uroczyste pasowane na ucznia. Po pasowaniu odbyła się dyskoteka szkoln

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

          Dnia 2 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14. W krótkim przemówieniu pani dyrektor Krystyny Błaszczyk usłyszeliśmy życzenia aby ten rok był jeszcze lepszy niż poprzedni oraz  sukcesów w nauce, pogłębiania naszych zainteresowaniach i rozwijania ich podczas zajęć dodatkowych realizowanych  na terenie naszej szkoły.