Samorząd Uczniowski rok szkolny 2014/15


Wybrano Nowy Samorząd


W dniu 24 października 2014r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przeprowadzone były zgodnie z Regulaminem. Na liście wyborczej znalazło się 8 nazwisk kandydatów. Wszyscy spełnili wymagania ordynacji wyborczej.

W wyborach brali udział wszyscy obecni w tym dniu uczniowie i nauczyciele. Wybory odbyły się pod nadzorem Komisji Wyborczej.

W dniu 30.10.2014r. wyłoniona podczas demokratycznego głosowania


Rada Samorządu przydzieliła kandydatom następujące funkcje:

 

Przewodniczący: Małgorzata Sawina

Wiceprzewodniczący: Igor Boćkowski

Skarbnik: Dominika Tomaszewska

Sekretarz: Żaneta Okła

Sekcja dekoracyjna: Natalia Kornacka

Sekcja porządkowa: Kacper Skuza

Sekcja imprezowa: Igor Boćkowski

Sekcja charytatywna: Małgorzata Sawina, Dominika Tomaszewska

Sekcja informacyjna: Tomasz Skorupa

SPRAWOZDANIE Z PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/15


Organizacja pracy:

 1. Zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
 2. Zapoznanie Rady Samorządu Uczniowskiego z dokumentami szkolnymi.
 3. Opracowanie planu pracy SU.
 4. Powołanie sekcji.
 5. Prowadzenie „szczęśliwych numerków”.
 6. Spotkania z dyrekcją szkoły oraz z samorządami poszczególnych klas.
 7. Współpraca ze stowarzyszeniem Paradox.

Organizacja imprez i uroczystości szkolnych:

 1. Przygotowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.
 2. Przygotowanie części oficjalnej pasowania na ucznia.
 3. Współudział w organizacji imprez i apeli szkolnych.
 4. Organizacja konkursu Halloween na najlepszą kreacje wraz z karnetem nieprzygotowań.
 5. Przygotowanie uroczystości „ Zapalmy światło wolności” współudział w organizacji Dnia Patrona.

 

      Organizacja i udział w konkursach i projektach:

 

 1. Przygotowanie i realizacja projektu gazetki szkolnej „ SU-qestie”

- Publikowanie i sprzedaż gazetki.

- Udział w warsztatach dziennikarskich- spotkanie z dziennikarzem TSK24

- Udział w spotkaniu z Jakubem Poradą oraz zakup książki „Chłopaki w Sofiksach”

 1. Organizacja konkursu multimedialnego „ Skarżysko Kamienna – miasto przywołane z pamięci”
 2. Udział w koncercie charytatywnym, zbiórka pieniędzy dla Frania

 

      Praca na rzecz uczniów i szkoły:

 

 1. Pomoc w organizacji imprez szkolnych.
 2. Prowadzenie strony internetowej i promowanie szkoły w serwisie YouTube.
 3. Zapewnienie pomocy technicznej w trakcie imprez odbywających się na terenie szkoły.
 4. Organizacja dwóch dyskotek szkolnych.
 5. Przygotowanie tablic informacyjnych.
 6. Informowanie uczniów szkoły o organizowanych wydarzeniach.

 

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego
w II półroczu roku szkolnego 2014/15

 

 

Organizacja pracy:

 

1. Prowadzenie "Szczęśliwych numerków:,

2. Spotkania z dyrekcja szkoły oraz samorządami klas,

 

Organizacja imprez i uroczystości szkolnych:

 

1. Pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych,

2. Pomoc w przygotowaniu happeningu "Polskie drogi do wolności",

3. Promocja szkoły,

4. Włączenie się w organizację 90 - lecia NSJ,

 

Organizacja i udział w konkursach i projektach:

 

1. Udział w projekcie MamMedia i opracowywanie i wydawanie szkolnej gazety internetowej "SU - gestie"

2.Pomoc w organizacji Festiwalu Nauki,

3. Pomoc w organizacji konkursu "Wiara, nadzieja, miłość",

 

Praca na rzecz uczniów i szkoły:

 

1. Pomoc w prowadzeniu strony Internetowej i kanału na YouTube,

2. Zapewnienie pomocy technicznej podczas imprez odbywających się na terenie szkoły,

3. Przygotowanie tablic informacyjnych,

4. Organizacja Nocy Filmowej,

5. organizacja i prowadzenie kiermaszu podręczników używanych.