Samorząd Uczniowski rok szkolny 2016/17


Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2

w drugim semestrze roku szkolnego 2016/17

Organizacja pracy:

1.         Opracowanie planu pracy na drugi semestr.

2.         Spotkania z dyrekcją szkoły

Organizacja imprez i uroczystości szkolnych:

·       Przeprowadzenie konkursu czytelniczego

·       Uroczystości na Borze.

·       Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

·       Pierwszy dzień wiosny- dzień pidżamy

·       II Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej "Big talents"

·       Festyn szkolny

·       występy artystyczne-współpraca z nauczycielami

Praca na rzecz uczniów i szkoły:

1.     Pomoc w organizacji imprez szkolnych.

2.     Zapewnienie pomocy technicznej w trakcie imprez odbywających się na terenie szkoły.

3.     Prowadzenie strony internetowej i promowanie szkoły w serwisie YouTube.

4.     Przygotowanie tablic informacyjnych.

5.     Informowanie uczniów szkoły o organizowanych wydarzeniach.

6.     Organizacja konkursów z nagrodami dla uczniów

Akcje charytatywne:

1.     Sprzedaż kartek okolicznościowych ze stowarzyszenia Sursum Corda

2.     Zbieranie rzeczy dla rodzinny potrzebujących.