Samorząd Uczniowski rok szkolny 2015/16


Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2

im. Powstańców Warszawy
w Skarżysku – Kamiennej

rok szkolny 2015/16

 

Przewodnicząca: Kamila Zalewska 3F

Z-ca Przewodniczącej – Kacper Palkowski 3D

Skarbnik – Kuba Klonowski 2C

Sekretarz – Zuzia Dąbrowska 3A

 

Lider sekcji porządkowej – Iga Waszczyk

Lider sekcji imprezowej  - Radosław Dulęba

Lider sekcji charytatywnej – Kasia Domagała

Lider sekcji dekoracyjnej – Natalia Milanowska

Lider sekcji redakcyjnej – Julka Cichosz

 

Opiekunki: p. Małgorzata Skuza, p. Joanna Karlikowska - Mańko

Propozycje działań Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2015/16

 

 1. Zorganizowanie demokratycznych wyborów do SU
 2. Opracowanie stosownej dokumentacji.
 3. Organizowanie dyskotek.
 4. Zorganizowania szkolnego Helloween – konkurs kostiumów.
 5. Zorganizowanie poczty walentynkowej
 6. Prowadzenie „szczęśliwych numerków”.
 7. Organizowanie lub pomoc w organizowaniu imprez szkolnych.
 8. Przeprowadzenie konkursów tematycznych.
 9. Bieżące dekorowanie korytarzy.
 10. Przedstawienie planu i sprawozdań na radzie pedagogicznej.
 11. Ustalenie harmonogramu spotkań z dyrekcją.
 12. Nagradzanie książkami najbardziej zasłużonych uczniów  działających w SU na koniec roku.
 13. Reprezentowanie szkoły na terenie miasta.
 14. Organizowanie zbiórek charytatywnych na rzecz uczniów naszej szkoły.
 15. Zorganizowanie kiermaszu podręczników używanych..
 16. Prowadzenie gazety internetowej „SU-gestie” i tablicy informacyjnej.
 17. Włączenie się w obchody Dnia Dziecka.

 

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego

w I semestrze roku szkolnego 2015/2016

 

Organizacja pracy:

 1. Zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego
 2. Zapoznanie Rady Samorządu Uczniowskiego z dokumentami szkolnymi
 3. Opracowanie planu pracy SU
 4. Powołanie sekcji
 5. Organizowanie spotkań z dyrekcją i samorządami klasowymi i ich realizacja

Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych:

 1. Przygotowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
 2. Przygotowanie części oficjalnej pasowania na ucznia
 3. Współudział w organizacji imprez i apeli
 4. Organizacja konkursu na najlepszy strój w Halloween
 5. Organizacja dyskotek
 6. Przygotowanie i udział w akcji ,,Zapalmy światło wolności”
 7. Współudział w organizacji Dnia Patrona
 8. Współudział w organizacji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego ,,Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo” oraz ufundowanie nagród
 9. Przygotowanie niespodzianki dla uczniów na Mikołajki
 10. Prowadzenie strony internetowej oraz promowanie szkoły w serwisie YouTube
 11. Pomoc w wykonywaniu dekoracji okolicznościowych
 12. Przygotowanie tablic informacyjnych
 13. Prowadzenie radiowęzła